Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. További információt az itt olvashat.

Rendben
Menü

Komono nyereményjáték Játékszabály

Komono nyereményjáték Játékszabály

„Mutasd a KOMONO-d!”

KOMONO Magyarország 2016 Instagram nyereményjáték pályázati feltételei

Rajongója vagy a KOMONO-nak és ezt szívesen meg is mutatod? Játssz velünk, és nyerj trendi napszemüveget!

 

Játékszabályok

A jelen játékszabályok (a továbbiakban: Szabályzat) a Just On Time Kft. (1145 Budapest Szugló utca 54.) által szervezett, „Mutasd a KOMONO-d!" elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) vonatkoznak az alábbi feltételekkel. A játék elérhető a @komoshop_hungary Instagram oldalon.

 

A játék kiírója és lebonyolítója a Just On Time Kft. (továbbiakban: Szervező)

A játékra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A játékban résztvevő személyek (továbbiakban: Játékos)

A játékon részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a játékból történő kizárás bármely feltétele.

 

A játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a játékban résztvevőt.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása

 

KOMONO 2016 Instagram nyereményjáték

Cím: „Mutasd a KOMONO-d!”
Érvényes: 2016. május 30. – június 5. 10:00
Eredményhirdetés: 2016. június 6.

 

Hogyan lehet játszani?

1.) Kövesd a @komoshop_hungary Instagram és a Komono Magyarország Facebook oldalt.

2.) Posztolj magadról egy olyan képet Instagramon, amin jól láthatóan szerepel KOMONO napszemüveg és/vagy óra, és lásd el #azenkomonom hashtaggel.

A fotók lehetnek fekete-fehérek vagy színesek, és bármilyen eszközzel vagy eljárással készülhetnek (digitális, analóg fényképezőgép, mobiltelefon stb.) de csak a nyilvános profillal rendelkező Instagram-felhasználók nevezését tudjuk figyelembe venni!

3.) Ezek után nincs más dolgod, mint mozgósítani a barátaidat, ismerőseidet, hogy lájkolják a fotódat! A játék teljes időtartama alatt lehet lájkolni a feltöltött képeket.

 

Ki nyer?

Egyrészt aki az Instagramon a játék ideje alatt a legtöbb lájkot kapta, továbbá a lájkolók közül is sorsolunk egy szerencsés nyertest!     

 

A nyertesek értesítése:

A nyerteseket Instagramon hirdetjük ki, legkésőbb a játék lezárását követő munkanapon, június 6-án.

 

3. A Játék időtartama

A Játék a közzététel időpontjától 2016. május 30. – június 5. 10:00 óra között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától 2016. május 30. – június 5. 10:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett képek a Játék szempontjából érvénytelenek, nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül kizárólag azok képei kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:
• a Játék feltételeinek mindenben megfelelő kép(ek) beküldése,
• a Játékos vállalja, hogy az általa beküldött fotó megjelenhet a KOMONO Magyarország Facebook oldalán is,
• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
• egy Játékos több fotóval is nevezhet.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos fotója nem kerül elbírálásra.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a Játékosokat, akik a jelen Szabályzatba ütköző magatartást tanúsítanak, a Játék tisztességes lebonyolítását veszélyeztetik, vagy egyébként magatartásuk a többi Játékosban visszatetszést kelthet, illetve a Szervező érdekeit veszélyeztetheti.

5. Nyeremény

Két nyertes kerül kihirdetésre. Mindkét nyertes a következő nyereményekre válik jogosulttá:

 

Egyrészt aki az Instagramon a játék ideje alatt a legtöbb lájkot kapta, továbbá a lájkolók közül is sorsolunk egy szerencsés nyertest!

 

Nyereményük 1-1 db. választható KOMONO napszemüveg, az alábbi három közül:

Clement – Cocoa

Benett – Midnight Blue Rubber

Francis - Fern

Bónusznyeremény: A Szervező által legjobbnak ítélt kép két hétig a KOMONO Magyarország Facebook oldal borítóképe lesz!

 

Nyertes, a képek elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem oszt ki.

6. A képek elbírálása, a nyertes kiválasztása

A képek elbírálása 2016. június 5-én 10:00 óra után történik.
A képeket a Szervező bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A Szervező a döntését nem köteles indokolni.

A képek elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Játékos képe, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a Szervező döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A Szervező a nyertesek nevét a www.instagram.com, valamint a www.facebook.com weboldaldalakon 2016. június 6-án teszi közzé 1 hónap időtartamra.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása, ehhez, az Instagramon keresztül kérni fogjuk a nyertesek elérhetőségeit.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező nyereményjáték adatbázisába kerüljenek.
• a Játékra való jelentkezés során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb az elbírálást követő 1 hónapig kezelje;
• a Játék során nyertes fényképeket közzétegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és az elbírálást követő 3 napig elérhető a @komoshop_hungary Instagram és a Komono Magyarország Facebook oldalán.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@justontime.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2016. május 26.

Tartalomhoz tartozó címkék: Komono események és érdekességek